จะสร้าง Employee Recognition ภายในองค์กรได้อย่างไร?

จะสร้าง Employee Recognition ภายในองค์กรได้อย่างไร?

องค์กรคือสถานที่รวมผู้คนที่มีความสามารถมากมายมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรให้เป็นจริงเมื่อคุณเห็นว่าบุคลากรทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ตามควรทำให้บุคลากรรับรู้ว่าพวกเขามีค่าต่อองค์กรอย่างไร การเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ( Employee Recognition ) ช่วยเพิ่มความผูกพันขององค์กร ส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอัตราการลาออกและดึงดูดให้ผู้ที่มีความสามารถสูงเข้ามาทำงานในองค์กรมากขึ้นดังนั้นองค์กรที่ประสบความสำเร็จหลาย ๆ แห่งจึงมีการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรเนื่องจากปัจจุบันนี้มีการแข่งขันระหว่างองค์กรที่สูงมาก

Employee Recognition คืออะไร?
การเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรเป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากรในองค์กร ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบและไม่จำเป็นต้องให้รางวัลเป็นเงินเสมอไปอาจทำด้วยวิธีอื่น เช่น การมองเห็นถึงความสำเร็จของบุคลากร, การชื่นชมเมื่อทำงานเสร็จสิ้นตามเป้าหมายหรือเหนือความคาดหมายซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้

โดยปกติแล้วการให้ขวัญกำลังใจกับบุคลากรมักเกิดจากบุคลากรระดับสูงลงมาจนถึงระดับล่างแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้เสมอไป เพราะอาจเกิดจากตำแหน่งผู้จัดการด้วยกันเอง จากเพื่อนร่วมงานสู่เพื่อนร่วมงานจากบุคลากรสู่ทีม จากทีมสู่บุคลากร หรือแม้แต่จากบุคลากรสู่ผู้จัดการเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถด้านการเป็นผู้นำมากเพียงใด

การเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสามารถทำได้หลายรูปแบบโดยขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างองค์กรของคุณในบทความนี้เราขอแนะนำวิธีง่าย ๆ ในการสร้าง Employee Recognition ในองค์กร

ให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร
การให้ความสำคัญช่วยให้บุคลากรรับรู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จและทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจว่าตนเองมีคุณค่าต่อบริษัทมากเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นช่วงที่องค์กรกำลังมีการเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลง และองค์กรเองก็ควรให้ความสำคัญกับทุกๆ คนอย่างเท่ากัน

สนับสนุนให้ผู้จัดการให้ขวัญกำลังใจกับบุคลากรได้ง่ายขึ้น
ผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจบ่อยที่สุดในองค์กรและเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนเช่น การเพิ่มค่าตอบแทนหรือโบนัส และยังมีประสบการณ์ด้านการให้ขวัญกำลังใจมากกว่าสมาชิกภายในทีมองค์กรเพียงแค่ต้องจัดหาวิธีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าให้ขวัญกำลังใจกับบุคลากรคนอื่นๆ ได้มากขึ้น

ใช้วิธีการเพิ่มขวัญกำลังใจที่หลากหลาย
อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการให้รางวัลบุคลากรไม่ได้หมายถึงรูปแบบของเงินเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจำวันเกิดได้ การยินดีกับความสำเร็จเมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหรือการชื่นชมความพยายามในการทำงาน โดยคุณสามารถเลือกวิธีการใดก็ได้โดยยึดความต้องการของบุคลากรเป็นหลักซึ่งวิธีเพิ่มขวัญกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือวิธีที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดีขึ้นนั่นเอง

สรุป
การให้ขวัญกำลังใจกับบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรและช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโตมากขึ้นอีกทั้งคุณต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนและต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และยึดตามค่านิยมขององค์กรเป็นหลัก

แหล่งที่มา
https://eddy.com/how-to-create-an-employee-recognition-program-with-ideas/
https://www.greatplacetowork.com/resources/blog/creating-a-culture-of-recognition
https://bonus.ly/employee-recognition-guide/successful-employee-recognition-programs

สนใจ หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ติดต่อได้ที่ บริษัทที่ปรึกษา
Facebook : Strengthsdevelopmentcenter
Linkedin : sdccorporation
Phone : 081-991-4118


บทความน่าสนใจ

SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บริษัทที่ปรึกษา หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมพนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  42/5 หมู่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

GET IN TOUCH

ติดตามเราได้ที่

Facebook SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Line SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Youtube SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร in SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร