แนวโน้มการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของพนักงานต่อองค์กรในปี 2565

แนวโน้มการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของพนักงานต่อองค์กรในปี 2565

ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมโดยการแพร่ระบาดของโรคโควิดเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ดังนั้นผู้นำองค์กรและหัวหน้างานจึงควรอัปเดตกลยุทธ์ในการเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรอยู่อย่างเสมอปีใหม่กำลังจะใกล้เข้ามาแล้ว มาดูกันว่าเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรในปี2565 ที่อาจส่งผลต่อการให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรมีอะไรบ้าง

พัฒนาระบบ HR technology โดยคำนึงถึงความแตกต่างของพนักงาน
ในปี2565 นี้ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน (HR technology) ให้มากขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และใช้ระบบ AI เพื่อที่จะได้เข้าใจความต้องการของพนักงานแต่ละคนและทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือองค์กรอาจขอคำปรึกษาได้จากที่ปรึกษาธุรกิจ

สุขภาพกายและจิตของพนักงานต้องมาก่อน
ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตามหากคุณต้องการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้คุณต้องคำนึงถึงสุขภาพกายและจิตของพนักงานมาเป็นอันดับต้น ๆ อาจวางระบบเพื่อตรวจสอบว่าภาระงานของพนักงานมีมากเกินไปหรือไม่และส่งเสริมให้พนักงานสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเมื่อต้องการ เพราะเมื่อพนักงานของคุณมีสุขภาพดีก็ช่วยพัฒนาองค์กรของคุณด้วย

สร้างโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน
“การลาออกระลอกใหญ่”หลังการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดทำให้การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้ในองค์กรถือเป็นเรื่องยากมากขึ้นเนื่องจากพนักงานจำนวนมากโดยเฉพาะเจน X และเจน Z ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าสิ่งอื่นใดดังนั้นพวกเขาจึงไม่เลือกองค์กรที่ไม่มีการเติบโตในหน้าที่การงาน องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญเรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหรือ in House Training ให้มากขึ้นเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอและยังช่วยพัฒนาองค์กรอีกด้วย

ปี 2565 จะเน้นเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและความปลอดภัยในที่ทำงาน
บทบาทและตำแหน่งของผู้หญิงในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาผู้หญิงกำลังมีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าผู้ชายและกลายมาเป็นกำลังสำคัญในองค์กรทว่าผู้หญิงยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น การคุกคามทางเพศ ความเท่าเทียม และการเลือกปฏิบัติเมื่อตั้งครรภ์เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างมากแต่ในปี 2564 นี้มีการรณรงค์เคลื่อนไหวมากมายที่ทำให้สื่อสังคมออนไลน์เกิดความสนใจและสนับสนุนให้ผู้หญิงต่อสู้กับความมอยุติธรรมและออกมาแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองมากขึ้นดังนั้นในปี 2565 น่าจะพบกับการต่อสู้และความท้าทายเหล่านี้มากขึ้น

เข้าใจความแตกต่างและช่วยให้ทำงานร่วมกันได้
เมื่อมีคนจากต่างสถานที่ชาติพันธุ์ ประเพณี และโครงสร้างทางสังคมมารวมกัน พวกเขาจะมีแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่หากมีเพียงความหลากหลายแต่ไม่มีการยอมรับความแตกต่างก็เปล่าประโยชน์คุณต้องทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสถานที่เดียวกันหรือออนไลน์ก็ตาม ดังนั้นคุณควรเพิ่มจุดนี้ไว้ในแผนพัฒนาองค์กรด้วย

แหล่งที่มา
https://blog.vantagecircle.com/employee-engagement-trends/
https://halo.com/employee-engagement-recognition-trends-to-be-ready-for-in-2022/
https://www.itagroup.com/insights/2022-predictions-employee-engagement-recognition-trends

สนใจ หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ติดต่อได้ที่ บริษัทที่ปรึกษา
Facebook : Strengthsdevelopmentcenter
Linkedin : sdccorporation
Phone : 081-991-4118


บทความน่าสนใจ

SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บริษัทที่ปรึกษา หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมพนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  42/5 หมู่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

GET IN TOUCH

ติดตามเราได้ที่

Facebook SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Line SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Youtube SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร in SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร