การบริหารเวลา

การบริหารเวลา

คนทุกคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านสติปัญญา ร่างกาย สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันและเท่าเทียมกัน คือเวลา วันละ 24 ชั่วโมง ทุกเช้าเมื่อลืมตาขึ้นมา เวลาก็มารอให้เราใช้อยู่แล้ว เราไม่สามารถเก็บเวลาเอาไว้ได้ ไม่สามารถทำให้เวลาช้าลง เร็วขึ้น หรือหยุดรอ และไม่สามารถเรียกเวลาที่ผ่านไปกลับมาได้

จึงมีคำกล่าวที่ว่า เวลาคือชีวิต ถ้าเราใช้เวลาเป็น เราก็จะเป็นเจ้าชีวิตของตนเอง เพื่อจะได้เป็นเจ้าชีวิตของตนเองจำเป็นที่เราจะได้เรียนรู้ในการใช้เวลาว่าจะใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลได้อย่างไร

นั่นคือ รู้จักกับการบริหารเวลา

เวลา เป็นปัญหาทั้งคนที่มีงานมากจนทำงานเสร็จไม่ทันกำหนดเวลา และคนที่มีความรับผิดชอบน้อย แต่แบ่งเวลาทำงานไม่เป็น ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา

Ralph Cordinor กล่าวว่า

“เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทุกคน การบริหารเวลามีผลต่อความสำเร็จ และความล้มเหลวในการทำงาน ผู้บริหารจะต้องรู้จักจัดเวลาอย่างฉลาด ทั้งเวลาในการทำงานและการจัดเวลาส่วนตัว”

การจัดการกับเวลาที่มีอยู่ 24 ชั่วโมงของแต่ละคน เป็นความรับผิดชอบของตนเอง เราต้องเอาใจใส่ รับผิดชอบชีวิตของเราเอง เพื่อจะทำให้แต่ละวันเกิดประโยชน์สูงสุด แล้วจะทำอย่างไร……

เริ่มต้นด้วยการรู้จักจัดระบบของตนเองเสียก่อน ด้วยการสำรวจว่า อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่า  และเป็นความต้องการในชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องของการทำงานและเรื่องส่วนตัว เพื่อจะได้มีจุดหมายในการเดินทาง

จุดหมาย……ช่วยให้การเดินทางไปได้อย่างถูกต้องและสามารถช่วยควบคุมเวลาไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่า การปล่อยชีวิตให้ไปเรื่อยๆ หรือให้ชีวิตพาเราไป คนที่ไม่กำหนดจุดหมาย จะทำงานสำเร็จด้วยความบังเอิญเท่านั้น โชคดีเป็นครั้งคราว แต่จะไม่มีวันทำได้สำเร็จตลอดเวลาดังคำกล่าวของ Laurence Peter บอกว่า

“ถ้าท่านไม่รู้ว่า ท่านกำลังเดินทางไปทางไหน ท่านก็จะไปจบเอาที่อื่น ดังนั้น ท่านจึงควรกำหนดเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของชีวิตและเป้าหมายของการทำงาน”

หากท่านใดสนใจการจัดการบริหารเวลาในการทำงาน สามารถติดต่อที่ปรึกษาให้กับองค์กร ได้ที่ https://www.sdccorporation.com/ บริษัทที่ปรึกษามีหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากร อบรมผู้บริหาร และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจ หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ติดต่อได้ที่ บริษัทที่ปรึกษา
Facebook : Strengthsdevelopmentcenter
Linkedin : sdccorporation
Phone : 081-991-4118


บทความน่าสนใจ

SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บริษัทที่ปรึกษา หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมพนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  42/5 หมู่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

GET IN TOUCH

ติดตามเราได้ที่

Facebook SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Line SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Youtube SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร in SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร