แนวโน้มการบริหารจัดการกำลังคน (WFM) ในปี 2565

แนวโน้มการบริหารจัดการกำลังคน (WFM) ในปี 2565

คุณภาพของพนักงานส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของทุกๆ องค์กร ดังนั้นแน่นอนว่าการบริหารจัดการกำลังคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในปี2564 นี้ถือเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสมัครงานต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกันทำให้องค์กรไม่รู้ว่าต้องจัดการเช่นไรและอาจทำให้ไม่สามารถหาพนักงานมาทำงานในตำแหน่งที่ว่างได้แม้จะมีผู้สมัครหลายคนก็ตาม

หากคุณกำลังทบทวนแผนพัฒนาองค์กร มาดูกันว่าแนวโน้มการบริหารจัดการกำลังคน (WFM) ในปี 2565ที่คุณควรทราบเพื่อนำไปพัฒนารูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดและมีความยืดหยุ่นมีอะไรบ้าง

จัดตำแหน่งหน้าที่พนักงานอย่างเหมาะสมและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานหมายถึงการขาดแคลนพนักงานในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งต่างจากปัญหาการลาออกของพนักงานในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด-19 ลูกค้ารู้สึกมีอำนาจในการหาสิ่งที่ต้องการผ่านการใช้เทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคนี้ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงเลย ดังนั้นแทนที่จะใช้มาตรการในการจ้างพนักงานเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรจัดตำแหน่งหน้าที่พนักงานอย่างเหมาะสมและนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ควรคงตำแหน่งหน้าที่ด้านนวัตกรรม การปรับสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันกับตลาดเนื่องจากเป็นหน้าที่ที่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถทำได้

สนับสนุนการทำงานจากนอกออฟฟิศ
การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ทำให้เราต้องพยายามค้นหาวิธีการใหม่ในการใช้ชีวิตร่วมกับมันการทำงานจากที่บ้านจึงเป็นที่แพร่หลายมากกว่าการทำงานแบบเดิม ๆดังนั้นองค์กรที่พนักงานยังต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศควรมีระบบซอฟต์แวร์การจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานหรือพัฒนาการสื่อสารกับพนักงานไม่ว่าจะทำงานจากสถานที่ใดก็ตาม 

การพัฒนาความสามารถโดยใช้ทักษะเป็นหลัก
แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์กรจะเผชิญกับความท้าทายหลายๆ อย่าง แต่ในปี 2565นี้การคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพให้เข้ามาทำงานในองค์กรถือเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่เคย ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้เนื่องจากจะช่วยขับเคลื่อนให้วงจรการจ้างงานประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันนี้มีพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นและลักษณะสำคัญของพนักงานเหล่านี้คือต้องการการเรียนรู้และพัฒนามากกว่าการได้รับเงินรางวัลจากการทำงานดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานจะทำให้พวกเขามีเครื่องมือและความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานของตนเองได้อย่างไรก็ตามองค์กรต่าง ๆ จะต้องพิจารณาว่าหลักสูตรอบรมภายในองค์กร เช่น หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรและin house training ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากเพียงใด และสามารถวางแนวทางที่ชัดเจนให้พนักงานใหม่เติบโตในหน้าที่การงานได้หรือไม่

แหล่งที่มา
https://thestartupmag.com/important-workforce-management-trends-2022/
https://blog.workday.com/en-us/2021/where-hr-heading-2022-what-4-workforce-trends-reveal.html
https://www.mitrefinch.co.uk/blog/workforce-management/workforce-management-trends-for-2022/

สนใจ หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ติดต่อได้ที่ บริษัทที่ปรึกษา
Facebook : Strengthsdevelopmentcenter
Linkedin : sdccorporation
Phone : 081-991-4118


บทความน่าสนใจ

SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บริษัทที่ปรึกษา หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมพนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  42/5 หมู่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

GET IN TOUCH

ติดตามเราได้ที่

Facebook SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Line SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Youtube SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร in SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร