แนวโน้มของการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ที่ส่งผลต่อพนักงานในปี 2565

บริษัทสามารถนำแผนกลยุทธ์มาปรับใช้จริงได้อย่างไร?

การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) คือคำที่ใช้อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ถูกนำไปใช้จริงทว่าการวางแผนกลยุทธ์นั้นแตกต่างจากการนำไปใช้จริงโดยสิ้นเชิงและยังเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำธุรกิจมาดูกันว่าหลักการที่จะทำให้องค์กรของคุณนำกลยุทธ์ทางธุรกิจไปปฏิบัติจริงได้มีอะไรบ้าง

กำหนดกรอบกลยุทธ์
การวางกลยุทธ์ควรอยู่ในDNA ของทั้งองค์กรและตัวพนักงานแต่องค์กรส่วนใหญ่มักไม่สามารถนำกลยุทธ์ที่มีอยู่ไปใช้จริงได้ ดังนั้นควรเริ่มต้นด้วยการวางกรอบกลยุทธ์ง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือได้ หลักการสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์ได้ผลก็คือ:

·        เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาง่ายๆ
·        กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและสามารถจับต้องได้โดยการวัดด้วยดัชนีวัดผลนำและดัชนีวัดผลตาม
·        ใช้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นตัวชี้วัดว่ามีการนำกลยุทธ์ไปใช้จริงอย่างถูกต้องหรือไม่

ควรจำไว้ว่าตัวกลยุทธ์ไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จแต่เป็นตัวบุคคลเองต่างหาก

เริ่มวางแผน
การวางแผนคือขั้นตอนแรกในการนำกลยุทธ์ไปใช้งานจริงเมื่อคุณวางกรอบกลยุทธ์ได้แล้วให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สร้างวิสัยทัศน์และสื่อสารกับผู้นำขององค์กรเพื่อให้เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของคุณซึ่งคุณอาจต้องให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

เลือกค่านิยมที่มีความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

กำหนดขอบเขตของกลยุทธ์การทำหลายอย่างพร้อม ๆกันเป็นสาเหตุหลักที่บริษัทส่วนใหญ่มักล้มเหลวในการนำกลยุทธ์มาปรับใช้ ควรเลือกเป้าหมายที่สำคัญสัก3-4 เป้าหมาย แทนที่จะตั้งเป้าหมายไว้หลาย ๆ ข้อ

หยุดพัก อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจควรใช้เวลาพิจารณาและปฏิบัติไปทีละขั้นตอน

ให้ทีมมีส่วนร่วม คุณสามารถมอบหมายกลยุทธ์ที่คุณกำหนดขอบเขตไว้ให้กับสมาชิกในทีมบริหารแต่ละคนและให้พวกเขาเป็นผู้นำในการเสนอแนวคิดตามกลยุทธ์ที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งคำถามกับแผนของคุณ:
·        หากบรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบเขตที่กำหนดแล้วสามารถตอกย้ำขอบเขตของกลยุทธ์นั้นๆ ได้หรือไม่?
·        หากทำตามกลยุทธ์ที่กำหนดขอบเขตไว้แล้วจะทำตามวิสัยทัศน์ได้หรือไม่?
·        ค่านิยมที่เราเลือกจะสนับสนุนหรือขัดขวางเราระหว่างทางหรือไม่?

เริ่มใช้กลยุทธ์

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ
ควรจำไว้ว่าการนำกลยุทธ์มาปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วจะสำเร็จเพียงครั้งเดียวคุณไม่สามารถประชุมงานครั้งเดียวและคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามต้องการในการประชุมครั้งต่อไปได้คุณต้องสื่อสารเรื่องกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กรกับผู้นำและทีมของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานของคุณมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับงานและรับรู้ว่างานของพวกเขามีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรและสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างไรและสำหรับองค์กรที่ต้องการนำกลยุทธ์มาปฏิบัติจริง ให้ค่อย ๆ ใช้เวลาตัดสินใจและเน้นที่กลยุทธ์หลักที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ติดตามได้และตรวจสอบได้

หากคุณเข้าใจเรื่องการปรับใช้กลยุทธ์ภายในองค์กรแล้วและต้องการให้พนักงานในองค์กรเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นหรือต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมพนักงาน อบรมผู้บริหาร สามารถติดต่อเราได้เลยครับ

แหล่งที่มา
https://www.cascade.app/blog/guide-to-strategy-implementation
https://implementconsultinggroup.com/from-strategic-intent-to-business-impact/
https://www.bizjournals.com/wichita/news/2019/03/01/4-ways-to-move-from-strategic-planning-to.html

สนใจ หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ติดต่อได้ที่ บริษัทที่ปรึกษา
Facebook : Strengthsdevelopmentcenter
Linkedin : sdccorporation
Phone : 081-991-4118


บทความน่าสนใจ

SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บริษัทที่ปรึกษา หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมพนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  42/5 หมู่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

GET IN TOUCH

ติดตามเราได้ที่

Facebook SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Line SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Youtube SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร in SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร