บทความน่ารู้

บทความล่าสุด

แนวโน้มการบริหารจัดการกำลังคน (WFM) ในปี 2565

แนวโน้มการบริหารจัดการกำลังคน (WFM)
ในปี 2565

คุณภาพของพนักงานส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของทุกๆ องค์กร ดังนั้นแน่นอนว่าการบริหารจัดการกำลังคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
แนวโน้มของการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ที่ส่งผลต่อพนักงานในปี 2565

แนวโน้มของการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ที่ส่งผลต่อพนักงานในปี 2565

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิดในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นอย่างมากเพราะหลังจากการระบาดองค์กรหลาย ๆ แห่งต้องเผชิญกับ

อ่านเพิ่มเติม
บริษัทสามารถนำแผนกลยุทธ์มาปรับใช้จริงได้อย่างไร?

บริษัทสามารถนำแผนกลยุทธ์มาปรับใช้จริงได้อย่างไร?

การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) คือคำที่ใช้อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ถูกนำไปใช้จริง

อ่านเพิ่มเติม


บทความน่าสนใจ

SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บริษัทที่ปรึกษา หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมพนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  42/5 หมู่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

GET IN TOUCH

ติดตามเราได้ที่

Facebook SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Line SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Youtube SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร in SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร