SDC CORPORATION

Services

COMPETENCY ASSESSMENT | IN-DEPT ANALYSIS

 • Discover Individual Competency (Talent) | Analysis

 • Individual Development Plan (IDP)

 • Discover Team Competency | Analysis (TDP)

 • Team Culture Analysis and Team Development Plan

 • Discover Organization Competency | Analysis

 • Organization Development Plan

 • Analysis Program Platform - License

EDUCATION & TRAINING CLASS

 • Strengths Education

รูปแบบโปรแกรม (Program Overview)

COMPETENCY ASSESSMENT | IN-DEPT ANALYSIS

Strengths Education Program Overview

ความหมายของ Strengths

EXECUTING

ผู้บรรลุเป้าหมาย
(Achiever)

จะทำงานหนัก มีพลังความอดทนสูง มีความสุขกับการได้ทำสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา และสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ

นักจัดการ
(Arranger)

มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ  ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนพลิกแพลง คนเหล่านี้ชอบคิดหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากที่สุด  โดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหมดที่มีอยู่

ผู้มีความเชื่อ
(Belief)

จะมีค่านิยมพื้นฐานบางประการที่มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตโดยอาศัยค่านิยมเหล่านี้

ผู้มีความยุติธรรม
(Consistency)

จะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เท่าเทียมกัน และพยายามปฏิบัติต่อทุกคนในโลกอย่างยุติธรรม โดยกำหนดกฏระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมา และดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้น

ผู้มีความละเอียดรอบคอบ
(Deliberative)

จะเอาจริงเอาจังในการตัดสินใจ และการเลือกสรรสิ่งต่างๆ คนเหล่านี้จะเตรียมตัวพร้อมเพื่อรับมือกับอุปสรรคอยู่เสมอ

ผู้มีวินัย
(Discipline)

จะชอบโครงสร้าง และภาระงานประจำ ความเป็นระบบระเบียบที่คนเหล่านี้กำหนดขึ้นมาบ่งบอกถึงโลกของพวกเขาได้ดีที่สุด

ผู้มีเป้าหมายชัดเจน
(Focus)

จะสามารถกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามจนบรรลุเป้าหมาย  และคอยแก้ไขประคับประคองมิให้ออกนอกลู่นอกทาง พวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำแล้วจึงลงมือ

ผู้มีความรับผิดชอบ
(Responsibility)

จะมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขารับปากว่าจะทำ  คนเหล่านี้ยึดมั่นในค่านิยมที่มั่นคง เช่น ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี

นักปรับปรุงแก้ไข
(Restorative)

จะมีความชำนาญในการจัดการกับปัญหา คนเหล่านี้สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาด และแก้ไขให้ถูกต้อง

INFLUENCING

นักริเริ่มทำงาน
(Activator)

สามารถที่จะผันความคิดมาเป็นการกระทำเพื่อบันดาลให้สิ่งต่างๆ  เกิดขึ้น คนเหล่านี้มักจะใจร้อน

นักบัญชาการ
(Command)

เป็นผู้ที่ดูมีอำนาจ และสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งทำหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างดี

นักสื่อสาร
(Communication)

จะสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่าย  คนเหล่านี้เป็นนักสนทนาและผู้นำเสนอที่ดี

นักแข่งขัน
(Competition)

จะวัดความก้าวหน้าของตนกับผลงานของผู้อื่น คนเหล่านี้จะพยายามมาเป็นที่หนึ่งและชอบการแข่งขันสูง

ผู้สรรหาความเป็นเลิศ
(Maximizer)

จะเน้นไปที่จุดแข็งเพื่อผลักดันให้กลุ่มหรือคนๆหนึ่งบรรลุถึงความเป็นเลิศและพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด

ผู้มีความเชื่อมั่น
(Self-Assurance)

จะรู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตนเอง คนเหล่านี้มีเข็มทิศชี้ทางในตัวที่ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องแล้ว

ผู้เห็นความสำคัญ (Significance)

จะต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของตนเอง พวกเขารักอิสระและต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ

ผู้ชนะใจ
(Woo)

จะรักความท้าทายในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และทำให้คนเหล่านั้นชอบตน พวกเขามีความสุขในการทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

RELATIONSHIP BUILDING

ผู้มีความสามารถ
ในการปรับตัว
(Adaptability)

ชอบทำตัวกลมกลืนตามสถานการณ์ มักจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน  โดยตอบสนองสถานการณ์และค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน

ผู้เห็นความเชื่อมโยง
(Connectedness)

จะมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งในโลกนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผล มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญ

นักพัฒนา
(Developer)

จะมองเห็นและช่วยสร้างเสริมความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้อื่น  คนเหล่านี้จะเล็งเห็นสัญญาณแห่งการเติบโต แม้เพียงเล็กน้อย และพอใจกับความก้าวหน้าเหล่านี้

ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ
(Empathy)

จะสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นๆ โดยจินตนาการถึงตนเองในสภาพชีวิต หรือสถานการณ์ของผู้อื่น

ผู้สร้างความกลมเกลียว
(Harmony)

จะมองหามติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนเหล่านี้ไม่ชอบความขัดแย้ง และจะพยายามมองหาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน

ผู้ไม่ทอดทิ้ง
(Includer)

จะยอมรับผู้อื่น รับทราบถึงความรู้สึกของคนที่อยู่นอกกลุ่ม และพยายามนำคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมในกลุ่ม

ผู้เข้าใจความแตกต่าง
(Individualization)

จะสนอกสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวต่างๆของแต่ละบุคคลและมีพรสวรรค์ในการคิดหาวิธีการนำผู้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้มองโลกในแง่ดี
(Positivity)

จะมีพลังกระตือรือร้นที่ติดต่อไปถึงคนอื่นๆ  คนเหล่านี้จะรื่นเริงและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่กำลังจะทำ

ผู้สร้างสัมพันธ์
(Relator)

ชอบความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นๆ และมีความพอใจที่ลึกซึ้งในการทำงานหนักร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

STRATEGIC THINKING

นักวิเคราะห์
(Analytical)

ค้นหาสาเหตุและพิสูจน์เหตุผล คนเหล่านี้มีความสามารถในการมองเห็นปัจจัยทุกๆ ด้านที่อาจมีผลกระทบต่อสถานการณ์

ผู้คำนึงถึงอดีต
(Context)

จะชอบคิดถึงอดีตและเข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยศึกษาค้นคว้าถึงประวัติที่มาของมัน

ผู้มองอนาคต
(Futuristic)

จะอาศัยอนาคตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

นักคิดสร้างสรรค์
(Ideation)

จะสนอกสนใจกับไอเดียความคิด และสามารถค้นพบความเกี่ยวเนื่องระหว่างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน

นักสะสม
(Input)

กระหายใคร่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พวกเขามักจะสะสมและจัดเก็บบันทึกข้อมูลทุกชนิด

นักคิด
(Intellection)

จะชอบทำกิจกรรมที่ใช้สมองและความคิด  คนเหล่านี้ชอบครุ่นคิดและสนุกกับการสนทนาที่ได้ใช้ความคิดและมีสาระ

ผู้ใฝ่รู้
(Learner)

จะมีความปรารถนาที่แรงกล้าในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา     สำหรับคนเหล่านี้กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เสียอีก

นักกลยุทธ์
(Strategic)

จะสร้างสรรค์วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างในการเดินรุดหน้า เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดก็ตาม พวกเขาจะสามารถมองเห็นรูปแบบและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

Strengths Education

Module 1: Discover your strengths (Online)

 • การทำแบบทดสอบ CliftonStrengths Finder

 • รับรู้ผลทดสอบ 5 ลำดับ

 • รับรู้ผลทดสอบ 34 ลำดับ

Module 2 : Strengths Education (1 Day)

 • เข้าใจถึงพรสวรรค์ต่างๆ ทั้ง 34

 • เข้าใจถึงพรสววรค์ของตนเอง จากผลรายงาน CliftonStrengths Signature Themes ของแต่ละบุคคล

 • รับรู้ถึงแนวทางความสำเร็จในอดีต จากจุดแข็งที่ตนเองมี

Module 3 : Strengths Management (1 Day)

 • ค้นพบวิธีการพัฒนาพรสววรค์ของตนเอง ให้กลายเป็นจุดแข็ง

 • ตั้งเป้าหมาย และค้นพบวิธีการไปสู่จุดหมาย

 • เครื่องมือและกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองได้

Module 4 : Strength Coaching (1 Day)

 • ความสำคัญของการโค้ช

 • การโค้ชทีม

 • การโค้ชด้วยจุดแข็ง

 • ตัวอย่างกระบวนการโค้ช

 • บทวิเคราะห์

 • จำลองการโค้ชระหว่างผู้นำทีมและทีม

Module 5 : Strengthen Performance (1 Day)

 • การจัดการประเมินผลงาน

 • กระบวนการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานโดยมุ่งเน้นที่จุดแข็ง

 • กระบวนการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

 • กระบวนการโค้ชเพื่อเพิ่มความผูกพัน่ของพนักงาน

ค้นหาพรสวรรค์ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์
Discover your Strengths

ค้นหาพรสวรรค์ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์Discover your Strengths
 • เริ่มต้นโปรแกรมการพัฒนาบุคคลากร

 • โดยการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติ หรือ พรสวรรค์

 • ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ CliftonstrengthsFinder ที่ผ่านการศึกษาวิจัย กว่า 80 ปี โดย Gallup

รายละเอียด และสิ่งที่ได้รับ

 • แบบทดสอบออนไลน์

 • แบบทดสอบภาษาไทย

 • ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่

 • 30-45 นาที

 • ทราบผลทดสอบทันที หลังทำแบบทดสอบ

 • รายงานผลเป็นภาษาไทย และอื่นๆ อีกกว่า 20 ภาษา

บทนำ

เกี่ยวกับจุดแข็ง

บทที่ 1

เข้าใจในพรสวรรค์และจุดแข็ง (คำจำกัดความและนิยาม, กรอบ I.A.M , คำอธิบายพรสวรรค์ทั้ง 34 คุณสมบัติ)

บทที่ 2

การทำความเข้าใจในลักษณะจุดแข็งลักษณะของจุดแข็ง (หลักการ-คู่มือการสนทนาเพื่อสร้างความเข้าใจ)

บทที่ 3

การเห็นคุณค่า และคุณสมบัติเชิงลึก

 • สี่บทสนทนาการโค้ชโดยจุดแข็ง

 • ห้าเบาะแส-พรสวรรค์ในตัวคุณ

 • บัตรข้อมูลคุณสมบัตรเชิงลึก 34 คุณสมบัติ

 • การแบ่งพรสวรรค์ของคุณ 4 หมวดหมู่

 • 9 หลักการ-คู่มือการสนทนาเพื่อ การเห็นคุณค่าของจุดแข็ง

บทที่ 4

การผสมผสานของคุณสมบัติ

 • วงล้อจุดแข็ง

บทที่ 5

การฝึกฝนพรสวรรค์

 • การบริหารจัดการ ผลการปฏิบัติงานและจุดแข็ง

 • ห้าเบาะแส-พรสวรรค์ในตัวคุณ

 • คู่มือการสนทนาเพื่อ การฝึกฝนจุดแข็ง

 • รูปแบบแผนการพัฒนาส่วนบุคคล

บทนำ

เกี่ยวกับการนำจุดแข็งไปใช้

บทที่ 1

ค้นพบวิธีการพัฒนาพรสววรค์ของตนเอง ให้กลายเป็นจุดแข็ง

บทที่ 2

ตั้งเป้าหมาย และค้นพบวิธีการไปสู่จุดหมาย (หลักการ-คู่มือการสนทนาเพื่อสร้างความเข้าใจ)

บทที่ 3

เครื่องมือและกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองได้

บทนำ

เกี่ยวกับการโค้ช

บทที่ 1

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช (คู่มือสนทนาเพื่อการทำความรู้จัก, คำถามสร้างแรงบันดาลใจ , กลยุทธ์สร้างความผูกพัน)

บทที่ 2

การโค้ชผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง (แนวทางการพัฒนาบุคคล , คุณสมบัติโค้ชที่ดี , 5 คุณสมบัติโค้ชที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน)

บทที่ 3

การโค้ชผู้จัดการ และหัวหน้างาน (บทบาท และ 5 หน้าที่หลักของผู้จัดการ, 3 สิ่งที่หัวหน้างานและผู้จัดการต้องตระหนักรู้)

บทที่ 4

บทสนทนาการโค้ชผู้จัดการและหัวหน้างาน
บทที่หนึ่ง : จุดแข็งของผู้จัดการและหัวหน้างาน (เทคนิค Johari window ในการค้นหาตัวเอง)
บทที่สอง : จุดแข็งของแต่ละคนในทีม (คู่มือการสนทนาการค้นพบจุดแข็งสมาชิกในทีม)
บทที่สาม : จุดแข็งโดยรวมของทีม (ตารางจุดแข็งของทีม และการวิเคราะห์ทีม)

บทที่ 5

การโค้ชทีม (อิทธิพลของหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่มีต่อทีม, ลักษณะทีมและวิวัฒนาการของทีม)

บทที่ 6

บทสรุป และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ (สถานที่ทำงานในอนาคต, สิ่งที่ต้องทำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง)

บทนำ

การการประเมินผลงาน และการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 1

ความผูกพัน

บทที่ 2

วงจรการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

 • การกำหนดความคาดหวัง : (หลักการ : ชัดเจน, ร่วมกัน และสอดคล้อง)

 • การโค้ชอย่างต่อเนื่อง : (หลักการ : ความสม่ำเสมอ, มีเป้าหมายที่ชัดเจน และนำไปใช้ในอนาคต)

 • การสร้างความรับผิดชอบ : (หลักการ : ทบทวนความสำเร็จ, เป็นธรรมเที่ยงตรง และเพื่อการพัฒนา)

บทที่ 3

ลักษณะของโค้ชที่ดี

 • 10 อุปนิสัย ที่เอื้อต่อการสนทนาการโค้ชที่มีความหมาย

 • หลักการโค้ชในรูปแบบ TEMPO

บทที่ 4

5 บทสนทนาที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงาน

 • บทสนทนาที่ 1. กำหนดบทบาทและแนวทางความสัมพันธ์

 • บทสนทนาที่ 2. การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ

 • บทสนทนาที่ 3. การนัดหมายสนทนา

 • บทสนทนาที่ 4. การโค้ชเพื่อการพัฒนา

 • บทสนทนาที่ 5. การประเมินความก้าวหน้า

 • TeamCulture Analysis

 • Strengths Management

 • Strengths-based Coaching

 • Strengthen Performance (PMS)

 • Executive Strengths Coaching

ที่ปรึกษาให้กับองค์กร หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร

HREs

Human Resource Engineering System

Human Resource Engineering System

Platform

IOS

IOS

Android

Android

Website

Website

Feature

Feature

 1. Profile

 2. Performance Record

 3. Evaluation

 4. Development

 5. Management

SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บริษัทที่ปรึกษา หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมพนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  42/5 หมู่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

GET IN TOUCH

ติดตามเราได้ที่

Facebook SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร Line SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร Youtube SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร in SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร
© SDC CORPORATION CO., LTD.​ All right reserved